چراغ رشد گیاه 

چراغ رشد گیاه یا لامپ گیاه یک منبع نوری مناسب است که برای شبیه سازی نور خورشید به منظور رشد گیاه و تحریک و تقویت فرآیند فتوسنتز طراحی شده است.

در واقع این محصولان که با نام Grow Light نیز شناخته می شود طیف الکترومغناطیسی مناسبی را ایجاد می کند .که به نور خورشید شبیه باشد و سبب ایجاد سبزینگی و رشد در گیاه می شود.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 1